Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 sierpnia 2010

Zakład zagospodarowania odpadów w Trzebani

29 lipca 2010 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani koło Leszna. Tam trafiają odpady z 18 gmin subregionu leszczyńskiego – w tym także z gminy Gostyń.
Realizacja budowy zakładu w Trzebani była jednym z projektów w ramach zadania pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. Drugim projektem było zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów – w tym składowiska w Dalabuszkach w gminie Gostyń.
Przedsięwzięcie było sporym wyzwaniem finansowym dla lokalnych samorządów. Realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia Unii Europejskiej. Zadanie otrzymało wsparcie w ramach Funduszu Spójności.
Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 31,6 mln euro, z czego 18,6 mln euro pochodziło z Funduszu Spójności. Pozostałą kwotę przeznaczyły na wspólną inwestycję samorządy, które stały się w ten sposób udziałowcami w spółce MZO w Lesznie, będącej jednostką realizującą projekt. Udziały poszczególnych gmin określono na poziomie proporcjonalnym do liczby mieszkańców. Gmina Gostyń przeznaczyła na nabycie udziałów łącznie kwotę 5.120.775 zł.
Więcej o projekcie tutaj,

https://gostyn.pl/Zaklad_zagospodarowania_odpadow_w_Trzebani.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl