Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 grudnia 2013

Remont świetlic w Siemowie i Kosowie

Remont świetlic w Siemowie i Kosowie realizowany był w roku 2013. Inwestycja została dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania to 496 662 zł, a koszt całego zadania wyniósł 825 025,73 zł.

https://gostyn.pl/Remont_swietlic_w_Siemowie_i_Kosowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl