Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 sierpnia 2010

Rozwój infrastruktury technicznej w Strefie Gospodarczej Czachorowo

17 sierpnia 2010 roku podpisano umowę na refundację poniesionych kosztów  za realizację  projektu ”Rozwój infrastruktury technicznej w Strefie Gospodarczej Czachorowo”  w ramach WRPO Priorytet I, Działanie 1.7, na kwotę  849 006,74 zł co stanowi 65% poniesionych nakładów.

https://gostyn.pl/Rozwoj_infrastruktury_technicznej_w_Strefie_Gospodarczej_Czachorowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl