Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 listopada 2009

Przebudowa drogi Malewo-Daleszyn

Firma Gembiak-Mistacki Sp. j. z Krotoszyna przebudowała drogę gminną o długości 3,73 km wiodącą od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434, przez Malewo do Daleszyna. Do przetargu przystąpiły cztery firmy. 
Umowa z wykonawcą została podpisana 7 października 2008 r. odbioru robót dokonano 19 sierpnia 2009 r. W ramach zadania poszerzono istniejącą nawierzchnię do 6 metrów, wykonano też nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych.
Budowę drogi wsparło Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Sp. J. z Malewa (dofinansowanie w wysokości ponad 29.227,54 zł).
Wniosek o wsparcie z WRPO zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 przez Malewo do Daleszyna na długości 3,730 km” złożony został w ramach działania 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich”. Wysokość dotacji unijnej wynosić będzie do 50% kosztów kwalifikowanych.
Przebudowa kosztowała 3.054.848,68 zł. 6 listopada 2009 r. Burmistrz Gostynia Jerzy Woźniakowski i Skarbnik Gminy Hanna Marcinkowska podpisali w imieniu beneficjenta, którym jest gmina Gostyń, umowę o dofinansowaniu inwestycji.
W efekcie zawartej umowy inwestycja została zrefinansowana w kwocie 1.512.810,57 zł, co stanowi połowę tzw. kosztów kwalifikowalnych. 

Czytaj również:

https://gostyn.pl/Przebudowa_drogi_Malewo-Daleszyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl