Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 lipca 2023

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witoldowo

Nazwa zadnia: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witoldowo”

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 

Kwota dofinansowania: 880.837,84 PLN

Czas realizacji: do listopada 2023 r.

Wykonawca zadania: P.H.U.” Chod-Dróg ” Andrzejewski Przemysław z siedzibą przy ul. Kwiatowa 11, 63-840 Krobia

Wartość inwestycji brutto: 898 814,12 zł

W trakcie inwestycji zostaną wykonane między innymi następujące roboty budowlane:

Sieć wodociągowa - Projekt przewiduje wykonanie nowej sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących sieci i przyłączy wodociągowych do nowych rurociągów, projektuje się wykonanie sieci z rur PEHD średnicy 110 mm.

Sieci kanalizacji sanitarnej - Projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych, rurociągu tłocznego z rur PEHD Czajkowo – Witoldowo oraz przepompowni ścieków. Ze względu na ukształtowanie terenu, ścieki z miejscowości Witoldowo poprzez przepompownię ścieków, odprowadzane będą rurociągiem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czajkowo, a dalej do oczyszczalni ścieków w Gostyniu.

 

Informacje dodatkowe

 

Wyłoniony został wykonawca inwestycji realizowanej przez Gminę  Gostyń dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witoldowo”, dofinansowanie stanowi 98 % wynagrodzenia należnego wykonawcy zadania. Inwestycję zrealizuje firma P.H.U.” Chod-Dróg ” Andrzejewski Przemysław z siedzibą przy ul. Kwiatowa 11, 63-840 Krobia, przekazanie terenu budowy nastąpi 22.06.2023 r. zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest na listopad 2023 r.

Wykonana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, w znaczący sposób poprawi warunki sanitarne mieszkańców, poprzez umożliwienie im podłączenia nieruchomości do wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych.

https://gostyn.pl/Budowa_sieci_wodociagowej_i_kanalizacji_sanitarnej_w_miejscowosci_Witoldowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl