Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 lipca 2023

Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z DW 434 w Sikorzynie

Nazwa zadania: „Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie
DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Kwota dofinansowania: 9.252.675,00 zł brutto.
Czas realizacji: 480 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 16.11.2024 r.
Wykonawca zadania: P.H.U. „Chod-Dróg” Andrzejewski Przemysław z siedzibą przy ul. Kwiatowej 11, 63-840 Krobia.
Wartość inwestycji brutto: 10.885.500,00 zł.
Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.
Wykonawca na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego, opracuje projekt i go zrealizuje.
Podstawowe parametry:
- długość odcinka – ok. 1455 m;
- jezdnia szer. 7,0 m z trylinki;
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych o wym. 2,5x5,0 m z kostki brukowej betonowej;
- miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych z kostki brukowej, wzdłuż jezdni, szer. 3,0 m;
- chodnik szer. 2,0 m z kostki brukowej betonowej, po stronie miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
- docelowa organizacja ruchu drogowego;
- zadanie obejmuje także budowę wodociągu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego (lampy LED) oraz likwidację ewentualnych kolizji.

https://gostyn.pl/Budowa_drogi_laczacej_strefe_gospodarcza_w_Czachorowie_z_DW_434_w_Sikorzynie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl