Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 grudnia 2010

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo-Osowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo-Osowo realizowana była w latach 2009-2010. Dofinansowana została z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania wyniosła 1 213 000 zł. Całkowity koszt budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo-Osowo wyniósł 3 037 000 zł.

https://gostyn.pl/Budowa_kanalizacji_sanitarnej_i_oczyszczalni_sciekow_Stankowo-Osowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl