Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Strefa płatnego parkowania

obejmuje ulice: Kolejową, Powstańców Wlkp., Witosa, Łącznikową oraz Łazienną.

Parkowanie jest płatne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Soboty, niedziele i święta są dniami wolnymi od opłat.

CENNIK

Minimalna stawka za postój wynosi 50 groszy (co odpowiada 14 minutom parkowania). Parkomat przyjmuje monety o nominałach: 10, 20, 50 groszy oraz 1, 2, 5 zł. Pamiętaj, że urządzenie nie wydaje reszty.

  • za pierwsze 30 minut : 1,10 zł
  • za pierwszą godzinę : 2,20 zł
  • za drugą godzinę : 2,40 zł
  • za trzecią godzinę : 2,60 zł
  • za czwartą i każdą następną godzinę : 2,20 zł

Opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie należy uiszczać poprzez wykupienie biletu w parkomatach i umieszczenie tego biletu w miejscu czytelnym za przednią szybą pojazdu w sposób nie budzący wątpliwości do jego czytelności dla kontrolerów.

W ramach czasu postojowego można zmienić miejsce postoju auta w obrębie Strefy Płatnego Parkowania.W siedzibie Biura Strefy Płatnego Parkowania (ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyń) można nabyć miesięczne (miesiąc kalendarzowy) karty abonamentowe w cenie 90 zł oraz tygodniowe (od poniedziałku do piątku) w cenie 40 zł (z możliwością swobodnego parkowania w SPP bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat) oraz tzw. ”koperty” w cenie 180 zł (umożliwiające parkowanie na zastrzeżonym miejscu postojowym w Strefie). Osoby niepełnosprawne dysponujące imienną kartą parkingową wydaną przez powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności mogą nabyć miesięczną kartę abonamentową w cenie 5 zł.

W przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu w Strefie kontroler wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, które zgodnie z przepisami umieszcza za wycieraczką samochodu.
Wezwanie to jest pierwszą informacją dla kierującego o nałożeniu tej opłaty.

Za nieuiszczenie, w danym dniu, opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 złotych. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 30 zł, gdy zostanie uiszczona w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania do zapłaty.

W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 30 zł. Jeśli zostanie wniesiona w terminie 7 dni roboczych od wystawienia wezwania ulega ona obniżeniu do kwoty 15 zł.

Wszelkie należności można uiścić w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu przy ul. Fabrycznej 1, 63-800 Gostyń, tel. 655720310 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00) lub wpłacić na konto ZGKiM w Gostyniu: BZ WBK S.A. 1 O/Gostyń 28 1090 1258 0000 0000 2501 4666.

Parkometr na placu targowym przy u. Nowe Wrota. Opłaty za parkowanie pobierane będą w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 6.00-21.00. Natomiast w dni targowe, czyli we wtorek i piątek, w godz. 16.00-21.00. Osoby, które zdecydują sie zaparkować w tym miejscy muszą pamiętać, że na placu targowym obowiązuje zakaz postoju we wtorki, piątki i niedziele w godz. 4.00-16.00, a za pozostawienie samochodu naliczana będzie opłata karna w wysokości 300 zł. Taryfa opłat w nowym parkometrze jest taka sama jak w całej strefie.

drukuj mapkę:

Mapka strefy płatnego parkowania 

https://gostyn.pl/Strefa_platnego_parkowania.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl