Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 stycznia 2019

„Przyjazny samorząd” i „Karta Dużej Rodziny”

Blisko 900 osób odebrało swoje karty w 2018 roku w ramach programu „Przyjazny samorząd”. „Karty Dużej Rodziny”, w ubiegłym roku, odebrało ponad 520 osób.

Program „Przyjazny samorząd” w gminie Gostyń działa od stycznia 2013 roku. Jest to lokalny program wsparcia rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych. Karty uprawniają do zakupu biletów z 50% zniżką na usługi i imprezy świadczone przez jednostki organizacyjne gminy Gostyń. Ze zniżek można korzystać w Ośrodku Sportu i Rekreacji, Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik”, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Gostyń, w Muzeum w Gostyniu, a także ze zniżek w KS Akademia Piłkarska Reissa, która udziela rabatów na miesięczny abonament treningowy (20% na pierwsze dziecko, 30% na drugie dziecko oraz 40% na trzecie i następne dziecko). Gostyńską kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy (składające się z rodziców lub jednego rodzica mające pod opieką przynajmniej troję dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko się uczy), rodziny zastępcze z terenu gminy Gostyń (sprawujące opiekę nad przynajmniej trojgiem dzieci w wieku do 18 lat lub 25 lat w przypadku, gdy dziecko się uczy) oraz osoby niepełnosprawne z terenu gminy Gostyń (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności). Karta wydawana jest na rok.

Od czerwca 2014 roku mieszkańcy naszej gminy mają również możliwość złożenia wniosku o wydanie ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”. Karta uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Posiadacze „Karty Dużej Rodziny” mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Wykaz podmiotów oferujących zniżki można znaleźć na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr. Wszystkie miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Od 1 stycznia 2019 roku prawo do posiadania „Karty Dużej Rodziny” przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do „Karty Dużej Rodziny” przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Obie karty wydawane są bezpłatnie. Wnioski można odebrać i złożyć w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 11 lub 13).

Wniosek o wydanie karty „Przyjazny samorząd” można także znaleźć na stronie www.gostyn.pl.

Wniosek o wydanie „Karty Dużej Rodziny” można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku.

https://gostyn.pl/Przyjazny_samorzad_i_Karta_Duzej_Rodziny_-_programy_dla_rodzin_wielodzietnych.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl