Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 października 2022

Mówili o ryzykownych zachowaniach młodzieży

We wtorek 27 września 2022 roku odbyło się szkolenie „Zachowania ryzykowne młodzieży – alkohol i inne substancje”.

W trakcie spotkania omówiono m.in. co wpływa na rozwój problemów związanych ze spożywaniem alkoholu i zażywaniem innych substancji psychoaktywnych przez młodzież, czyli zachowania ryzykowne i zachowania problemowe młodzieży, czynniki chroniące młodzież przed zachowaniami  ryzykownymi oraz czynniki ryzyka, a także etapy rozwoju emocjonalnego nastolatków.

Szkolenie przeprowadziła Katarzyna Łukowska - psycholog o specjalności klinicznej, prawnik administratywista, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Zastępca dyrektora w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach programu „Uzależnia mnie tylko uśmiech – edycja II” finansowanego z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach konkursu „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”.

https://gostyn.pl/Mowili_o_ryzykownych_zachowaniach_mlodziezy.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl