Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 lipca 2021

Zwiększają świadomość ekologiczną mieszkańców

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego organizuje kampanię informacyjną pn. „Recykling zaczyna się w Twoim domu! Masz na to wpływ!”, która kierowana jest do wszystkich mieszkańców gmin należących do Związku. Jej celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, możliwości ich ograniczenia oraz ponownego wykorzystania. 

W regionalnej prasie, począwszy od 19 lipca, ukaże się cykl artykułów promujących kreatywne wykorzystywanie odpadów, ograniczanie ich powstawania oraz segregowanie śmieci. Organizatorzy przypomną nam również jak i gdzie można zutylizować zepsute sprzęty elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe oraz te niebezpieczne, np. lekarstwa i baterie.

Wszystkie te informacje można również znaleźć w udostępnionej przez KZGRL bezpłatnej aplikacji EcoHarmonogram. Aplikacja przypomni o terminie wywozu odpadów oraz poinformuje o zmianie harmonogramu. Można ją pobrać bezpośrednio ze sklepów: App Store, Google Play oraz Windows Store.

Więcej informacji dotyczących zasad postępowania z odpadami można znaleźć na stronie KZGRL.

https://gostyn.pl/Zwiekszaja_swiadomosc_ekologiczna_mieszkancow.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl