Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

„Zrób krok w stronę PSZOK” - spotkanie edukacyjne

Miejscowość: Gostyń
Miejsce: Rynek
Data rozpoczęcia: 2019-07-02 10.00
Data zakończenia: 2019-07-02

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego realizuje drugą edycję kampanii „Zrób krok w stronę PSZOK” w ramach której zaplanowane zostały terenowe spotkania z mieszkańcami związkowych gmin.

Na gostyńskim rynku spotkanie odbędzie się we wtorek 2 lipca o godz. 10:00.

Kampania ma na celu m.in. wzrost selektywnej zbiórki odpadów oraz wzrost świadomości mieszkańców Związku w zakresie zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi płynących z nieprawidłowego postępowania z odpadami.

Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje dotyczące zasad prawidłowego postępowania z odpadami, ale również sprawdzić swoją wiedzę poprzez udział w zabawach. Na dorosłych czekać będzie test wiedzy prawda/fałsz, a dzieci i młodzież sprawdzą swoje wiedzę na planszówce - wieloformatowej grze edukacyjnej z bohaterami z Drużyny Segregolandii.

Dla najbogatszych w wiedzę dotyczącą segregacji odpadów przygotowane będą ekologiczne materiały edukacyjne, w namiocie KZGRL dostępne będą również broszury informacyjne.

https://gostyn.pl/Zrob_krok_w_strone_PSZOK_-_spotkanie_edukacyjne.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl