Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 czerwca 2019

Zostań ławnikiem w gostyńskim sądzie

Osoby lubiące udzielać się społecznie, które chcą mieć realny wpływ na wymiar sądowniczy, dysponują czasem i spełniają ustawowe wymogi mogą zostać ławnikami. Zgłoszenia kandydatów można dokonać w Urzędzie Miejskim (Biuro Rady Miejskiej, Rynek 2, pokój numer 5) do 30 czerwca 2019 roku.

Ławnikiem może zostać osoba, która jest obywatelem Polski, mieszka lub pracuje w Gostyniu przynajmniej od roku i nie została pozbawiona praw obywatelskich i cywilnych. Przyszły ławnik musi mieć skończone 30 lat, ale nie może przekroczyć 70 roku życia. Musi legitymować się co najmniej średnim wykształceniem i moralnością nie budzącą najmniejszych zastrzeżeń. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe. Osoba niezależna, która chciałaby uczestniczyć w rozprawach w roli ławnika musi uzyskać poparcie 50 mieszkańców Gostynia.

https://gostyn.pl/Zostan_lawnikiem_w_gostynskim_sadzie_40505.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl