Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 grudnia 2020

Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych, które prowadzą działalność na rzecz gminy Gostyń mogą zostać członkami Komisji Konkursowej. Zadaniem tych osób będzie ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych w 2021 roku.

Członkiem Komisji może zostać osoba wskazana przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057).

Aby zostać członkiem Komisji należy do piątku 15 stycznia 2021 roku dokonać zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 lub ul. Wrocławska 256. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe zasady udziału w pracach Komisji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/Zostan_czlonkiem_Komisji_Konkursowej_41702.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl