Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 lipca 2020

Zmiany w wysokości niektórych opłat skarbowych

Od 24 lipca 2020 roku w ustawie o opłacie skarbowej uległa zmianie wysokość opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z nowymi przepisami opłata wynosi 598 zł. Zwolnieniu z opłaty podlega wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

https://gostyn.pl/Zmiany_w_wysokosci_niektorych_oplat_skarbowych.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl