Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 czerwca 2021

Zmiany w gostyńskim Punkcie Wsparcia

Zmienił się dzień dyżuru pełnionego przez terapeutę ds. uzależnień w Punkcie Wsparcia, który działa przy ulicy Fabrycznej 1 w Gostyniu.

Od czerwca terapeuta ds. uzależnień pełnić dyżur będzie w każdą środę danego miesiąca.

Zakres pomocy świadczonej w Punkcie Wsparcia jest szeroki. Uzyskać można porady w przypadkach trudności wychowawczych dzieci i młodzieży, rozpoznawania przemocy w rodzinie, a także pomoc psychologiczną. Ponadto uzyskać można informacje o sposobach leczenia odwykowego (uzależnienie od alkoholu i narkotyków) oraz motywowania do podjęcia terapii. Prowadzone są konsultacje dla współuzależnionych, terapia indywidualna, grupowa i rodzinna. Udzielana jest też pomoc w sytuacjach kryzysowych.

https://gostyn.pl/Zmiany_w_gostynskim_Punkcie_Wsparcia_42074.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl