Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 stycznia 2022

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

Od 1 stycznia 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Gostyniu rozpoczęły działanie dwa nowe wydziały - Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy oraz Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Oba wydziały mają swoje siedziby w budynku Urzędu przy ul. Wrocławskiej 256. Wzmocniony kadrowo został również Wydział Inwestycji poprzez utworzenie dodatkowego stanowiska ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.

Wydział Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy powstał z połączenia dotychczasowych Wydziałów Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. Szefem nowej komórki został Przemysław Przybył dotychczasowy zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji. W ramach Wydziału działają dwa referaty: Planowania Przestrzennego, którego kierownikiem jest Roman Sobkowiak oraz Gospodarowania Mieniem Gminy, którego kierownikiem jest Justyna Sarbinowska. Nowy wydział odpowiedzialny jest m.in. za wyznaczanie kierunków rozwoju gminy, planowanie przestrzenne, ewidencjonowanie nieruchomości – ich nabywanie i zbywanie.

Z połącznia dotychczasowego Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz części odpowiedzialnej za ochronę środowiska Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska powstał Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, którego naczelnikiem jest Marzena Paluszkiewicz.

Sprawy dotyczące ochrony środowiska, które dotychczas realizował Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, prowadzić będzie teraz wydzielony Referat Ochrony Środowiska, który stanowi składową nowego Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Naczelnikiem tego wydziału jest  z Marzena Paluszkiewicz. To ta komórka odpowiedzialna będzie m.in. za realizację programu dofinansowań wymiany pieców na nowe ekologiczne źródła ciepła oraz za program usuwania azbestu. Nowy wydział odpowiadać będzie także za sprawy związane z gospodarką komunalną, mieszkaniową, rolnictwem i współpracą z jednostkami pomocniczymi gminy. Wprowadzone zmiany podyktowane są nowymi wyzwaniami jakie stoją przed samorządem gminnym, mają na celu także zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska.

Burmistrz Gostynia zdecydował również o wzmocnieniu kadrowym pozyskiwania środków zewnętrznych. Od stycznia za pozyskiwanie środków zewnętrznych – tych unijnych i krajowych odpowiedzialny będzie jak dotychczas Krzysztof Fekecz, a wesprze go Małgorzata Kwiecińska, wcześniej pracująca w Wydziale Finansowanym. W związku ze zbliżającym się nowym budżetem europejskim, a także z uruchomieniem wielu rządowych programów pomocowych, burmistrz uznał, że wzmocnienie osobowe w tej dziedzinie przełoży się na jeszcze skuteczniejsze pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla budżetu gminnego samorządu.

https://gostyn.pl/Zmiany_organizacyjne_w_Urzedzie_Miejskim_w_Gostyniu_42585.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl