Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 lipca 2022

Zmiana w terminach o świadczenie za uchodźców

Ważna zmiana w terminach dla podmiotów, w tym osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 1383) reguluje m.in. przepisy dotyczące terminów składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, w tym kwestie terminów składania niezbędnych dokumentów. Formularze, które obejmują okres zakwaterowania do 30 czerwca 2022 r., można składać tylko do 31 lipca 2022. Oznacza to, że jeśli wnioskodawca gościł u siebie obywateli Ukrainy np. do 13 czerwca, to wniosek może złożyć najpóźniej do końca lipca 2022 r.

W przypadku osób, które nadal zapewniają schronienie uchodźcom, będą one miały czas na złożenie wniosku o świadczenie pieniężne w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Jeśli zakwaterowanie i wyżywienie zostanie zapewnione np. do 4 lipca 2022 r., to osoba wnioskująca o świadczenie ma czas na złożenie wniosku do 4 sierpnia 2022 r. Co ważne wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zmienione zostały również przepisy dotyczące osób, które przed 30 kwietnia 2022 r. zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Wnioskodawcy mają czas na złożenie wniosku do 15 lipca 2022 r. na formularzu określonym  rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 marca 2022 r.

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/Zmiana_w_terminach_o_swiadczenie_za_uchodzcow.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl