Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 stycznia 2016

„Złotówka za złotówkę” – nowe zasady w zasiłku rodzinnym

Od 1 stycznia 2016 r. rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą zasiłku rodzinnego. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.
Do 31 grudnia 2015 r., gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny. Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” będzie nie niższa niż 20 zł.
Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków – z tytułu urodzenia dziecka, samotnej opieki nad dzieckiem, urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.
Zmiany obejmą także rodziny, które już utraciły świadczenia z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.
Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu (ul. Wrocławska 250, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1).

https://gostyn.pl/Zlotowka_za_zlotowke_-_nowe_zasady_w_zasilku_rodzinnym.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl