Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 marca 2019

Zbiórka zużytego sprzętu i odpadów wielkogabarytowych

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przeprowadzi 20 marca 2019 roku na terenie gminy Gostyń zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Jak informuje Związek odpady należy wystawić przed posesją najpóźniej do godz. 6.00 w taki sposób, by nie powodowały one zakłóceń w ruchu pieszym i kołowym.

Zbiórka odbędzie się w środę 20 marca 2019 roku w: Bogusławkach, Ostrowie, Dalabuszkach, Gaju, Kunowie, Miranowie, Skowronkach, Stężycy, Szczodrochowie, Tworzymirkach, Daleszynie, Dusinie, Malewie, Markowie, Osowie Stankowie, Starym Gostyniu oraz na terenie Gostynia - ulice: Cukrownicza, Droga do Klasztoru, Fabryczna, Jana Pawła II (od str. Jarocina do torów), Kossaka, Matejki, Nad Kanią, Poznańska, Rzeczna, Sportowa, Starogostyńska, Topolowa, os. Głogówko, os. Pożegowo.

https://gostyn.pl/Zbiorka_zuzytego_sprzetu_i_odpadow_wielkogabarytowych_40255.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl