Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

2 kwietnia 2019

Zbiórka zużytego sprzętu i odpadów wielkogabarytowych

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przeprowadzi 17 kwietnia 2019 r. na terenie gminy Gostyń zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Jak informuje Związek odpady należy wystawić przed posesją najpóźniej do godz. 6.00 w taki sposób, który nie spowoduje zakłóceń w ruchu pieszym i kołowym.

Zbiórka odbędzie się w środę 17 kwietnia 2019 roku w: Bronisławkach, Klonach, Kosowie, Płaczkowie, Siemowie, Czajkowie, Goli, Witoldowie, Aleksandrowie, Brzeziu, Czachorowie, Hubach Pijanowskich, Krajewicach, Sikorzynie, Ziółkowie oraz w Gostyniu na ulicach: Bojanowskiego, Hutnika, Leszczyńskiej, Parkowej, Polnej, Przy Dworcu, Towarowej, Energetyka, Górnej, Łąkowej, Mikołajczyka, Nowe Wrota, Ogrodowej, Podgórnej, Sikorskiego, Strzeleckiej, Śliwińskiego, Taczaka, Wielkopolskiej, Wrocławskiej, 1 Maja, Bocznej, Folwarcznej, Helsztyńskiego, Jana Pawła II (odcinek od rynku do torów), Kaczej, Kolejowej, Kościelnej, Krótkiej, Lipowej, Łaziennej, Łącznikowej, Młynarskiej, Młyńskiej, Mostowej, Na Fosie, Olejniczaka, Podzamcze, Powstańców Wielkopolskich, Przy Farze, Rynek, Sądowej, św. Floriana, Tkackiej, Wąskiej, Witosa, Wiosny Ludów, Wojska Polskiego, Zamkowej, Zielonej oraz na osiedlach: Konstytucji 3 Maja, 700-lecia, 1000–lecia, Słonecznym, Gawrony, a także na placu Karola Marcinkowskiego.

https://gostyn.pl/Zbiorka_zuzytego_sprzetu_i_odpadow_wielkogabarytowych_40235.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl