Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 listopada 2022

Zabezpiecz wodomierz, zbliża się zima

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu przypomina, że z okresem zimowym zachodzi konieczność ochrony przed mrozem przyłączy wodociągowych oraz węzłów, studzienek i pomieszczeń, w których zainstalowane są wodomierze. Wodomierze to urządzenia bardzo wrażliwe na niskie temperatury, dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe ich zabezpieczenie przed oddziaływaniem ujemnych temperatur oraz kontrolowanie ich stanu. Co należy zrobić?

·         pomieszczenia, w których znajduje się wodomierz należy zabezpieczyć przed działaniem mrozu tzn. uszczelnić drzwi i okna;

·         sprawdzić czy studzienki wodomierzowe nie są zabrudzone i czy nie uległy uszkodzeniu;

·         zaizolować wodomierz np. pianką lub styropianem. Pamiętaj, aby pozostawić możliwość zdjęcia izolacji w celu dokonania odczytu;

·         zaizolować właściwie przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia;

·         pozamykać zawory instalacji wodociągowej elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych jedynie w okresie letnim.

W wyniku awarii wodomierza może dojść do rozszczelnienia instalacji wodociągowej, zalania pomieszczeń, a nawet przerwy w dostawie wody. Przezorność nic nie kosztuje.

https://gostyn.pl/Zabezpiecz_wodomierz__zbliza_sie_zima.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl