Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 stycznia 2023

Z notatnika urzędnika stanu cywilnego

W roku 2022 w gostyńskim Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 267 urodzeń, z czego 241 dotyczyło dzieci urodzonych w Gostyniu, a 26 to transkrypcje aktów z zagranicy. To o prawie 200 urodzeń mniej niż rok wcześniej, kiedy na świat przyszło 437 maluchów, a także mniej niż dwa lata wcześniej, kiedy w Gostyniu urodziło się 664 dzieci.
Wśród noworodków było, tak jak w ubiegłym roku, zdecydowanie więcej chłopców (123), niż dziewczynek (108). Rodzice najczęściej wybierali imiona: Zofia, Lena, Oliwia i Gabriela dla dziewczynek oraz Franciszek, Stanisław, Jan i Leon dla chłopców.
Warto zaznaczyć, że „porodówka” w miejscowym szpitalu rozpoczęła normalną działalność od czerwca 2022 roku.
Gostyński USC zarejestrował w ubiegłym roku 556 zgonów: 555 zgonów na terenie gminy Gostyń, a jeden to transkrypcja aktu z zagranicy. Rok wcześniej USC sporządziło 611 aktów zgonu, z czego 6 to było wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego.
Zarejestrowano również 93 małżeństwa. 84 śluby odbyły się na terenie gminy Gostyń, a 9 to transkrypcje aktów z zagranicy. Liczba zawartych małżeństw zmniejszyła się w porównaniu do roku 2022 i 2021, kiedy to na taki krok zdecydowało się 109 par. Małżeństwa cywilne w roku 2022 stanowiły prawie 54% wszystkich zawieranych małżeństw i jest to kolejny rok z większą liczbą ślubów cywilnych (49) niż konkordatowych (35).
W 2022 roku USC w Gostyniu odnotował tyle samo rozwodów (45), co rok wcześniej.

https://gostyn.pl/Z_notatnika_urzednika_stanu_cywilnego_43354.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl