Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 sierpnia 2021

ZWiK sprawdzi legalność włączeń do kanalizacji sanitarnej

Wynikiem szybko następujących zmian klimatycznych są coraz gwałtowniejsze zjawiska pogodowe. Silne opady deszczu powodują w wielu częściach naszego miasta i gminy, szczególnie w tych najniżej położonych, liczne podtopienia i „wybijanie” ścieków.

Mieszkańcy włączający wody opadowe ze swoich posesji do kanalizacji sanitarnej przyczyniają się do zalewania posesji, piwnic, a nawet mieszkań swoich sąsiadów czy też mieszkańców innych, położonych niżej budynków.

Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ściekowej staje się również przyczyną wzrostu cen odbioru ścieków. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne notuje coraz wyższe koszty zużycia energii elektrycznej związanej z przepompowaniem dodatkowej ilości wód deszczowych oraz dodatkowymi remontami urządzeń w związku ze zwiększeniem i przyspieszeniem stopnia ich zużycia.

ZWiK Spółka z o.o. w Gostyniu rozpocznie kontrole legalności włączeń do kanalizacji sanitarnej, dlatego Spółka apeluje do mieszkańców, którzy mają na swoich posesjach takie nieprawidłowe rozwiązania, o natychmiastowe odłączenie rynien oraz instalacji odwadniających od kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone własnej działki lub ich gromadzenie.

https://gostyn.pl/ZWiK_sprawdzi_legalnosc_wlaczen_do_kanalizacji_sanitarnej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl