Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 marca 2020

ZGKiM – zmiany w obsłudze klientów, zawieszone targi

Nowe zasady obsługi klientów, w związku z panującą sytuacją, wprowadził Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu. Ograniczenia wprowadzono od poniedziałku 16 marca 2020 roku, do odwołania.

W ZGKiM wszelkie sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną lub telefoniczną. Jeśli jednak załatwienie sprawy wymagało będzie osobistego stawiennictwa należy wcześniej telefonicznie się umówić:

  • sekretariat – 65 572 03 10,
  • sprawy mieszkaniowe – 731 222 451,
  • świetlice – 784 150 663,
  • wywóz nieczystości, zieleń – 694 303 495 lub 731 222 411,
  • targowisko, parkingi – 730 800 941,
  • schronisko dla zwierząt – 609 184 745,
  • telefon alarmowy – 731 222 408,
  • e-mail: zgkim@gostyn.pl.

Do odwołania zawieszone zostało funkcjonowanie gminnych placów targowych zlokalizowanych przy ul. Nowe Wrota w Gostyniu, Osiedlu Konstytucji III Maja w Gostyniu oraz przy ul. Łokietka w Gostyniu. Nieczynne będą także toalety publiczne przy Placu Karola Marcinkowskiego oraz przy ul. Jana Pawła II, czynna natomiast od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00 będzie toaleta publiczna przy ul. Łaziennej.

ZGKiM ograniczył także zadania związane z utrzymywaniem zieleni oraz porządku w mieście, a także wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Praca ta będzie wykonywana tylko w niezbędnym zakresie. Do odwołania Zakładu ogranicza także wynajem kontenerów. Kontenery będzie można wynająć jedynie w uzasadnionych przypadkach.

Zmiany w funkcjonowaniu obejmują do odwołania także Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dalabuszkach. Na teren Schroniska wstęp mają wyłącznie pracownicy Zakładu oraz służb weterynaryjnych. Do czasu opanowania zagrożenia zawieszona została także adopcja zwierząt. Natomiast odbiór wyłapanych zwierząt przez właścicieli jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

https://gostyn.pl/ZGKiM_-_zmiany_w_obsludze_klientow__zawieszone_targi.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl