Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 marca 2019

Wyróżnienia dla najlepszych czeladników

Młodzi rzemieślnicy, którzy uczyli się swych zawodów u mistrzów zrzeszonych w gostyńskim Cechu Rzemiosł Różnych i w roku 2018 złożyli egzaminy czeladnicze z wynikiem bardzo dobrym, odebrali w poniedziałek 11 marca 2019 roku pamiątkowe świadectwa i statuetki. W dziewiątce najlepszych znalazło się także pięciu uczniów mieszkających w gminie Gostyń: Paweł Jeziorek, Marcin Kosowicz i Piotr Walczewski z Gostynia, Rafał Wojciechowski z Kunowa oraz Jan Zaremba z Dusiny. Wręczenie miało miejsce podczas spotkania zorganizowanego w gostyńskim Zespole Szkół Zawodowych.
Wyróżnianie najlepszych czeladników zainicjował samorząd gminy Gostyń wspólnie z miejscowym Cechem Rzemiosł Różnych. Intencją jest docenienie młodych, zdolnych i pracowitych mieszkańców ziemi gostyńskiej u progu ich zawodowej kariery. Do pomysłu przyłączyły się pozostałe samorządy lokalne.
Elektryk Paweł Jeziorek uczył się w zakładzie Stefana Dziedzica, lakiernik Jan Zaremba - w zakładzie Krzysztofa Dutkiewicza. Pozostali laueraci z naszej gminy to mechanicy pojazdów samochodowych. Piotr Walczewski wyuczył się fachu w zakładzie Mirosława Janickiego, Rafał Wojciechowski - u Karola Zawiei, a Marcin Kosowicz - u Czesława Puśleckiego. Tego ostatniego czeladnika zabrakło na gali.
W imieniu władz samorządowych gminy Gostyń gratulacje złożył i statuetki przekazał zastępca burmistrza Grzegorz Skorupski. Mistrzowie i rodzice odebrali także listy gratulacyjne.
Najwyższy wynik z egzaminu zawodowego uzyskało w ubiegłym roku 9 młodych ludzi uczących się zawodu w zakładach zrzeszonych w gostyńskim Cechu. Oprócz wspomnianej piątki mieszkańców gminy Gostyń byli to: blacharz Wiktor Gubański i elektryk Paweł Pazoła (obaj z gminy Krobia), monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Hubert Lewandowski (z gminy Pępowo), oraz mechanik pojazdów samochodowych Tomasz Turbański (z gminy Pogorzela).
Poza wyróżnionymi, ich rodzicami, mistrzami i wychowawcami, w spotkaniu uczestniczyli także samorządowcy, członkowie władz gostyńskiego cechu, dyrekcja, przedstawiciele grona pedagogicznego oraz grupa młodzieży z ZSZ, dyrektorzy szkół uczących zawodu z całego powiatu. Gościem był również Tomasz Wika, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, oraz Monika Lewandowska, pełnomocnik WIR w Lesznie. O oprawę muzyczną gali zadbali uczniowie ZSZ.
Na tytułowym zdjęciu: czeladnicy z gminy Gostyń wyróżnieni podczas gali. Od lewej: Paweł Jeziorek, Piotr Walczewski, Rafał Wojciechowski, Jan Zaremba. (Marcin Kosowicz był na gali nieobecny. Pamiątkowy dyplom, statuetkę i listy gratulacyjne odebrał w środę 13 marca w siedzibie gostyńskiego Cechu.)
Poniżej: zbiorowe zdjęcie wyróżnionych czeladników z rodzicami, mistrzami, władzami Cechu, dyrektorami szkół, przedstawicielami WIR oraz samorządów: powiatowego i gminnych.

https://gostyn.pl/Wyroznienia_dla_najlepszych_czeladnikow_40259.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl