Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 lutego 2016

Wybudowałem dom. Do kogo mam się zgłosić o nadanie numeru porządkowego mojej posesji?

O nadanie numeru porządkowego należy zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Gostyniu. Z wnioskiem może wystąpić właściciel lub dzierżawca nieruchomości.

Numer porządkowy nadaje się budynkowi istniejącemu, planowanemu do budowy lub będącemu w jej trakcie. Formularz wniosku o nadanie numeru porządkowego można znaleźć na stronie www.biuletyn.gostyn.pl. Jeśli budynek już istnieje, do wniosku należy dołączyć kopię mapy (może to być mapa zasadnicza, ewidencyjna, z projektem podziału lub topograficzna) w skali nie mniejszej niż 1:10 000. Jeżeli budynek jest dopiero planowany do budowy lub w trakcie budowy, do wniosku należy dołączyć kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Wnioski składa się w Referacie Planowania Przestrzennego (ul. Wrocławska 256, pok. nr 5). Numer porządkowy nadawany jest bezpłatnie w ciągu 7 dni.

Przypomnijmy, że właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce, oprócz numeru, zamieszcza się nazwę ulicy lub miejscowości.

https://gostyn.pl/Wybudowalem_dom__Do_kogo_mam_sie_zglosic_o_nadanie_numeru_porzadkowego_mojej_posesji.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl