Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 lipca 2020

Wybory Prezydenta RP

W niedzielę 12 lipca 2020 roku odbędzie się II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze zgodnie z kodeksem wyborczym będą czynne w godzinach od 7.00 do 21.00.

Osoby starsze lub niepełnosprawne, które będą chciały wziąć udział w głosowaniu, a będą potrzebowały pomocy w zorganizowaniu transportu do lokalu wyborczego mogą liczyć na pomoc. W tej sprawie należy skontaktować się z pracownikami Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 65 575 21 10 lub 65 575 21 15 przed wyborami do piątku 10 lipca 2020 roku w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.00 lub najpóźniej w dniu wyborów 12 lipca 2020 roku w godzinach od 7.00 do 18.00.

W sprawie zasad sanitarnych obowiązujących w lokalach wyborczych Minister Zdrowia wydał specjalne rozporządzenie. W związku z tym, że w lokalu wyborczym może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni obwodowe komisje wyborcze otrzymały informacje o liczbie osób (poza członkami obwodowych komisji wyborczych i mężami zaufania), które mogą jednocześnie przebywać w danym lokalu wyborczym. Pomieszczenia te muszą być wietrzone co najmniej raz na godzinę przez 10 minut, a powierzchnie takie jak klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higieniczno-sanitarne oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym muszą być przemywane płynem do dezynfekcji co najmniej 6 razy w trakcie głosowania. Osoby przebywające w lokalu wyborczym zobowiązane są zasłonić usta i nos maseczką lub innym elementem odzieży, zdezynfekować ręce i zachować odpowiedni dystans od innych osób. Wtedy to do minimum będzie można ograniczyć niebezpieczeństwo związane z panującą epidemią koronawirusa.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia przed II turą wyborów Prezydenta RP zostało zmienione i w związku z tym obwodowe komisje wyborcze powinny zapewnić obsługę w pierwszej kolejności:

a)      osobom powyżej 60. roku życia,

b)      kobietom w ciąży,

c)      osobom z dziećmi do lat 3,

d)     osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

https://gostyn.pl/Wybory_Prezydenta_RP_41374.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl