Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 listopada 2023

Wybieram mądrze – edycja II

Od października do grudnia 2023 roku w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych gminy Gostyń realizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Wybieram mądrze – edycja II”. Celem spotkań jest przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży „Wybieram mądrze – edycja II” pozwoli młodym ludziom nabyć umiejętności dokonywania odpowiednich wyborów oraz odmowy w sytuacji, gdy środowisko rówieśnicze skłania do spożywania napojów alkoholowych czy narkotyków.

Zadanie realizowane w zakresie programu „Uzależnia mnie tylko uśmiech – edycja III”, finansowanego przez Województwo Wielkopolskie w ramach zadania publicznego z zakresu zdrowia pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”.

https://gostyn.pl/Wybieram_madrze_-_edycja_II.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl