Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 lutego 2021

Webinary informacyjne

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza na webinary organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. Na każdym ze spotkań wirtualnych poruszony zostanie inny temat.

W środę 24 lutego 2021 roku o godzinie 12.00 Grażyna Wojciechowska Burdelak - zastępca kierownika Inspektoratu ZUS w Kaliszu, powie o zasadach podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów cywilnoprawnych i zbiegach tytułów do ubezpieczeń społecznych.

Webinar o ofertach ZUS-u na problemy finansowe przedsiębiorców odbędzie się w czwartek 25 lutego 2021 roku o godzinie 12.00. Ekspert z ZUS poinformuje o rodzajach pomocy w spłacie zadłużeń, rozłożeniu go na raty oraz jak złożyć wniosek o ulgę.

Natomiast informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych udzieli, w poniedziałek 1 marca o godzinie 12.00, regionalny ekspert PPK Mateusz Kozłowski.

Rejestracji na poszczególne wydarzenia można dokonać telefonicznie lub poprzez formularze internetowe, które znajdują się na stronie stowarzyszenia.

https://gostyn.pl/Webinary_informacyjne.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl