Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 listopada 2022

Webinar z zakresu PPK

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego  oraz Polski Fundusz Rozwoju Portal PPK zaprasza we wtorek 22 listopada 2022, godz. 13.00-14:00 na szkolenie webinarowe z zakresu PPK, z udziałem Mateusza Kozłowskiego Eksperta Regionalnego PPK, Polski Fundusz Rozwoju. Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia - Zmiany w PPK. Nowelizacja ustawy PPK od czerwca, zmiany w listopadzie 2022 r.

I. Zatrudnienie nowego pracownika

II. Wpłaty do PPK

III. Dopłaty od Państwa

IV. Przekazywanie informacji między podmiotem zatrudniającym, a instytucją finansową

V. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W celu zarejestrowania się na webinar proszę skorzystać z formularza zgłoszeniowego https://forms.gle/PXTgG4bYeqQYWguRA

Zarejestrowane osoby otrzymają link do uczestnictwa w spotkaniu w dniu wydarzenia.

https://gostyn.pl/Webinar_z_zakresu_PPK.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl