Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 września 2020

Warsztaty dla rodziców

Urząd Miejski w Gostyniu zaprasza na bezpłatne warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców. Warsztaty odbywać się będą w dwóch formach, stacjonarnej i wyjazdowej (jednodniowej). Zajęcia mają na celu uświadomienie podstawowych funkcji i zadań rodziny oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych.

Zajęcia rozpoczną się w piątek 25 września 2020 roku. Zapisy na warsztaty przyjmowane są telefonicznie pod numerem 65 5752131 lub mailowo na adres mrajewska@um.gostyn.pl.

Zadanie realizowane w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie – edycja 2020” pod nazwą „Parasolka zaufania III”.

https://gostyn.pl/Warsztaty_dla_rodzicow_41488.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl