Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 listopada 2022

Wakat w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu

Burmistrz Gostynia ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej w Urzędzie Miejskim w Gostyniu. Kandydaci mogą składać swoje aplikacje do środy 16 listopada 2022 r.

By zostać zatrudnionym na stanowisku urzędniczym trzeba: posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność  do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych, cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Kandydaci także nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Kryteria dodatkowe stawiane kandydatom na stanowisko ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej to: znajomość ustaw:  o samorządzie gminnym, o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, o finansach publicznych.

Mile widziane będzie również posiadanie przez kandydatów wykształcenia wyższego oraz doświadczenia w pracy w komórce finansowo-księgowej w jednostce sektora finansów publicznych.

Poszukiwane są osoby komunikatywne, potrafiące działać w zespole, ale też samodzielnie, radzące sobie w sytuacjach kryzysowych.

Urząd oferuje stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełen etat (pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy), świadczenia socjalne, możliwość zakupu grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Szczegółowy zakres czynności oraz wymagane od kandydatów formularze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

https://gostyn.pl/Wakat_w_Wydziale_Finansowym_Urzedu_Miejskiego_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl