Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 listopada 2019

„Wakacje Bez Promili”

Komenda Straży Miejskiej przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od początku czerwca do końca września 2019 roku realizowała program wychowawczy „Wakacje Bez Promili”.

Głównymi celami programu było:

  • eliminowanie przypadków spożywania napojów alkoholowych w miejscach zabronionych,
  • minimalizacja przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego przez osoby pod wpływem alkoholu,
  • zmniejszenie liczby nieletnich nietrzeźwych,
  • zmniejszenie częstotliwości i ciężkości wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących.

Działania funkcjonariuszy dotyczyły przede wszystkim ujawniania przypadków spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych lub przez osoby niepełnoletnie. W przypadku stwierdzenia naruszeń, sprawcy byli karani mandatami.

Biorąc pod uwagę okres od początku czerwca do końca września 2019 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli łącznie 49 interwencji z art. 43 ust. 1 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi za spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem. Strażnicy udzielili 6 pouczeń, natomiast 43 osoby ukarali mandatami karnymi.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gostyniu podczas prowadzonego programu profilaktycznego podejmowali także interwencje wobec osób, które popełniły wykroczenie przeciwko:

  • porządkowi i spokojowi publicznemu (zakłócanie spokoju i porządku),
  • obyczajności publicznej (nieobyczajne wybryki oraz używanie nieprzyzwoitych słów),
  • urządzeniom użytku publicznego (zanieczyszczanie lub zaśmiecanie).

Interwencje gostyńskich stróżów prawa w ramach akcji „Wakacje Bez Promili”, która trwała od początku czerwca do końca września 2019 roku zakończyły się 22 mandatami karnymi.

https://gostyn.pl/Wakacje_Bez_Promili_40865.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl