Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 lipca 2020

Uruchomiono pierwszą w Polsce nowoczesną bibliotekę mobilną

W piątek 17 lipca 2020 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu odbyło się Ogólnopolskie Forum Bibliotek Mobilnych połączone z prezentacją i oddaniem do użytku gostyńskiego bibliobusa.

W spotkaniu wzięli udział: Dariusz Jaworski (dyrektor Instytutu Książki), Izabela Koryś (kierownik Pracowni Bibliotekoznawstwa w Bibliotece Narodowej), ks. dr hab. Piotr Tarliński (dyrektor Centralnej Biblioteki im. Josepha von Eichendorffa w Opolu), poprzez łącze internetowe Johannes von Freymann (szef Komisji Bibliotek Mobilnych przy Niemieckim Związku Bibliotek), Włodzimierz Grabowski (dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim), a także dyrektorzy i przedstawiciele bibliotek z Poznania, Jaraczewa, Jarocina, Nowego Miasta, Pleszewa, Krobi, Piasków, Pogorzeli.

Otwierając Forum dyrektor BPMiG w Gostyniu Przemysław Pawlak omówił zmiany, jakie zaszły w postrzeganiu bibliobusów w Polsce w ciągu ostatnich trzech lat. Wcześniej podejmowano w naszym kraju mniej lub bardziej udane próby i zapowiedzi bibliobusowe w Warszawie, Opolu, Poznaniu, Pucku, Zawierciu, Gorzowie Wielkopolskim. Środowisko było rozproszone. Brakowało analiz. Opinię na temat bibliobusów kształtowały mity i wyobrażenia. Przez trzy lata – dzięki inicjatywie wychodzącej z Gostynia – udało się zintegrować polskie środowisko myślące o bibliobusach, zainteresować tematem instytucje centralne odpowiedzialne za czytelnictwo w Polsce, nawiązać kontakty zagraniczne, zapoczątkować w Gostyniu badania nad skutecznością bibliobusów i wreszcie uruchomić trzeci w Polsce (po Opolu i Warszawie), a pierwszy w Wielkopolsce nowoczesny bibliobus.

Dyrektor Włodzimierz Grabowski z Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim w swoim wystąpieniu omówił działania zmierzające do utworzenia w Wielkopolsce konsorcjum bibliotek mobilnych. Do tej pory przeprowadzono wstępne rozmowy z około dwudziestoma dyrektorami dużych bibliotek w Wielkopolsce. Celem konsorcjum jest umieszczenie finansowania bibliobusów w nowym programie regionalnym opartym na środkach unijnych i prowadzonym przez Urząd Marszałkowski. Działania miałyby odbywać się pod egidą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Ciekawa była prezentacja funkcjonowania bibliobusów na Opolszczyźnie. Dyrektor opolskiej biblioteki ks. dr hab. Piotr Tarliński przedstawił trasę objazdu dwóch swoich bibliotek mobilnych, które działają od dwudziestu lat i docierają skutecznie do ponad siedemdziesięciu miejscowości. Jednocześnie zwrócił uwagę, że głównymi problemami są wyeksploatowanie pojazdów i brak państwowych mechanizmów na zakup nowej floty.

Źródłem inspiracji dla gostyńskich działań bibliobusowych jest model niemiecki, największy i najbardziej skuteczny w Europie, dlatego ważnym punktem Forum było wystąpienie Johannesa von Freymanna, szefa Komisji Bibliotek Mobilnych przy Niemieckim Związku Bibliotek. Z gościem połączono się za pomocą internetu. Johanes von Freymann omówił funkcjonowanie i finansowanie niemieckich bibliobusów, udzielił praktycznych rad dotyczących działania gostyńskiego bibliobusa, odpowiadał również na pytania gości. Zwrócił uwagę na konieczność zgodności elektronicznego systemu zamówień z platformą bibliobusa, a także uczulał na elastyczność i potrzebę zmieniania założeń w zależności od diagnozowanych na bieżąco potrzeb czytelniczych.

Metodologię badań skuteczności bibliobusa dla Gostynia omówiła Izabela Koryś, kierownik Pracowni Bibliotekoznawstwa w Bibliotece Narodowej. Sygnalizowała wyodrębnianie w statystykach przepływu czytelników, z uwzględnieniem nowych osób pozyskanych dzięki bibliobusowi i korzystających wyłącznie z bibliobusa, pozyskanych dzięki bibliobusowi i przypisanych do biblioteki macierzystej, a także tych korzystających z dwóch platform jednocześnie. Ważnym elementem badania będzie skuteczność finansowa, czyli przelicznik liczby czytelników na koszt bibliobusa w porównaniu z liczbą czytelników na koszt wcześniej istniejących filii i dalszym zestawieniu liczby czytelników z kosztem funkcjonowania biblioteki macierzystej. Izabela Koryś mówiła również o wymiarze społecznym działania bibliobusa i roli kulturotwórczej, to znaczy o kategorii użytkowników, którzy nawet jeśli nie wypożyczą książki, to będą korzystać z pozostałych zasobów i oferty bibliobusa, czyli zajęć dla dzieci, pikników promujących czytelnictwo, projekcji filmowych, dowozów materiałów do osób starszych i niepełnosprawnych.

Uroczysta prezentacja bibliobusa nastąpiła w Goli i poprzedzona była warsztatami dla dzieci w ramach projektu „Biblioteka w drodze” współfinansowanego przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wstęgę przecinali zastępca Burmistrza Gostynia Grzegorz Skorupski, dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski i dyrektor BPMiG w Gostyniu Przemysław Pawlak.

Gostyński bibliobus docierać będzie do dwudziestu jeden miejscowości sołeckich i dwóch gostyńskich osiedli. Oprócz wypożyczania książek oferuje materiały wideo, gry elektroniczne, gazety, muzykę, zajęcia dla dzieci w świetlicach i szkołach wiejskich, obsługę pikników i festynów miejskich, parafialnych, osiedlowych, dowozy książek do starszych, niepełnosprawnych i chorych, plenerowe projekcje filmowe. Dodatkowo na wypadek rozwoju epidemii COVID-19 i ograniczenia pracy Biblioteki będzie pełnił funkcję karetki kulturalnej obsługującej w terenie, na wolnym powietrzu. Gostyński bibliobus kursuje według najbardziej intensywnego grafiku w Europie, docierając raz w tygodniu do każdego miejsca.

https://gostyn.pl/W_Gostyniu_uruchomiono_pierwsza_w_Polsce_nowoczesna_biblioteke_mobilna.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl