Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 sierpnia 2021

Uzupełniono Skład Gminnej Rady Seniorów

Do piątku 16 lipca 2021 roku przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz przedstawiciele innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych mogli zgłosić kandydata do Gminnej Rady Seniorów.

Do Urzędu Miejskiego w Gostyniu wpłynęła jedna kandydatura zgłoszona przez Dzienny Dom „Senior+” w Gostyniu, na podstawie której Burmistrz Gostynia powołał Andrzeja Czabajskiego jako członka Gminnej Rady Seniorów w Gostyniu.

Andrzej Czabajski od wielu lat angażuje się w aktywizację osób w wieku emerytalnym. Był inicjatorem uruchomienia i pierwszym prezesem Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Działa międzypokoleniowo oraz aktywnie współpracuje z organizacjami zrzeszającymi seniorów, również z Dziennym Domem „Senior+” w Gostyniu.

https://gostyn.pl/Uzupelniono_Sklad_Gminnej_Rady_Seniorow.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl