Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 listopada 2023

Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży

W środę 8 listopada 2023 roku odbyło się szkolenie pod nazwą „Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży”. Jego realizacja miała na celu podniesienie kompetencji pracowników oświaty oraz innych służb działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostali ze specyfiką uzależnień behawioralnych, ze sposobami rozpoznawania problemu związanego z uzależnieniami behawioralnymi oraz skutecznymi działaniami profilaktycznymi.

Szkolenie przeprowadziła Katarzyna Łukowska - psycholog o specjalności klinicznej, prawnik administratywista, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, zastępca dyrektora w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zadanie zrealizowane w ramach programu „Uzależnia mnie tylko uśmiech – edycja III” finansowanego z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach konkursu „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”.

https://gostyn.pl/Uzaleznienia_behawioralne_wsrod_dzieci_i_mlodziezy_-_szkolenie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl