Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 września 2018

Urząd Miejski poszukuje dwóch pracowników na zastępstwo

Urząd Miejski w Gostyniu poszukuje dwóch pracowników na czas określony, na zastępstwo na stanowiska urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Kandydaci mają czas na złożenie swoich ofert do piątku 14 września 2018 r.

Osoby zainteresowane pracą w magistracie muszą spełnić przede wszystkim wymogi wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych. Dodatkowe kryteria stawiane przed kandydatami to posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego zależnie od stanowiska. Pożądane kierunki w przypadku stanowiska ds. planowania przestrzennego to: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, architektura, budownictwo, ochrona środowiska. W przypadku stanowiska ds. gospodarki komunalnej poszukiwane są osoby legitymujące się wykształceniem z zakresu administracji publicznej lub rolnictwa. Mile widziane jest doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach. Kandydaci powinni również wykazać się podstawową znajomością regulacji prawnych ujętych w ogłoszeniach o naborach.

Główne obowiązki przypisane do stanowiska ds. planowania przestrzennego to wspomaganie obsługi procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numerów porządkowych nieruchomościom, oraz z nazewnictwem ulic na terenie gminy Gostyń.

Do zakresu obowiązków pracownika na stanowisku ds. gospodarki komunalnej należeć będzie przede wszystkim prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym i lokalowym gminy Gostyń oraz współpraca z organizacjami rolniczymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa oraz gospodarki leśnej.

https://gostyn.pl/Urzad_Miejski_poszukuje_dwoch_pracownikow_na_zastepstwo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl