Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 kwietnia 2016

Urodziłam dziecko za granicą/wyszłam za mąż za granicą. Co muszę zrobić by otrzymać polski akt?

Jeśli narodziny dziecka, ślub, rozwód lub zgon obywatela RP miało miejsce za granicą należy dokonać transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego do ksiąg stanu cywilnego w Polsce. Transkrypcja polega na wiernym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskich ksiąg.

Transkrypcja dokonywana jest w wybranym przez wnioskodawcę urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Aby dokonać transkrypcji w Gostyniu należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (Rynek 2, parter, pokój nr 4) i złożyć wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą oraz zapłacić 50 zł. Zapłacić można w Ratuszu w Wydziale Finansowym (parter, pokój nr 3).Formularz wniosku można znaleźć tutaj.

Do wniosku należy załączyć oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego. Podczas wizyty w USC trzeba okazać się dokumentem tożsamości.

Transkrypcja danych zostanie wykonana w ciągu 30 dni, natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 60 dni.

W przypadku, kiedy przyjazd do Polski nie jest możliwy, wniosek można złożyć za pośrednictwem konsulatu. W tym celu należy zarejestrować się na stronie www.e-konsulat.gov.pl – zakładka „Sprawy prawne”, a następnie wszystkie wymagane dokumenty przedłożyć osobiście w konsulacie.

Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych przewidzianych przez polskie prawo, można zwrócić się o sprostowanie lub uzupełnienie danych w nim zawartych.

https://gostyn.pl/Urodzilam_dziecko_za_granicawyszlam_za_maz_za_granica__Co_musze_zrobic_by_otrzymac_polski_akt_stanu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl