Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 stycznia 2021

US - obowiązek pracodawcy przy składaniu formularzy podatkowych

Urząd Skarbowy w Gostyniu wraz z Ministerstwem Finansów przypominają o obowiązku pracodawcy przy wypełnianiu formularzy podatkowych. Płatnik (pracodawca) musi wpisać prawidłowy NIP lub PESEL podatnika (pracownika) w zeznaniu podatkowym.

Prawidłowe dane pozwolą na szybką identyfikację podatnika i dzięki temu jego zeznanie wygenerowane zostanie w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl

Jeżeli pracownik jest obcokrajowcem i mieszka w Polsce może złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL do urzędu gminy wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gov.pl

https://gostyn.pl/US_-_obowiazek_pracodawcy_przy_skladaniu_formularzy_podatkowych.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl