Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 sierpnia 2021

Trwa budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu

Na ul. Mikołaja Reja w nowej części osiedla Pożegowo widać już pierwsze efekty prac murarskich wykonywanych przy budowie nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu. Firma Raf-Mal Zakład Usługowo Remontowy wykonała wcześniej prace ziemne – zdjęty został humus, wykonano fundamenty budynku wraz z żelbetonowymi ścianami fundamentowymi, wykonano także posadzki oraz uziemienie budynku w części fundamentowej. Po wykonaniu tej części inwestycji do prac przystąpili murarze, którzy właśnie stawiają ściany nowego budynku. Po zakończeniu prac murarskich wykonana zostanie konstrukcja dachowa. Nowa siedziba ŚDS powinna być gotowa do końca roku.

Przypomnijmy, że decyzja o budowie ŚDS zapadła ze względu na małą powierzchnie użytkową i bariery architektoniczne obecnego budynku, w którym swoją siedzibę ma ŚDS. Gmina pozyskała na tą inwestycję zewnętrzne dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu Kompleksowego Wsparcia Dla Rodzin „Za życiem" PRIORYTET III Rozwój sieci ŚDS ponad 50% kosztów budowy nowej siedziby.

Powstający budynek zajmie ponad 800 m2, a w jego skład będą wchodziły między innymi takie pomieszczenia jak świetlica, pokoje medyczne, pokój wyciszeń, pokój komputerowy, pracownia muzyczno–teatralna, pracownia biblioterapii, pracownia kulinarna, toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz pomieszczenia biurowe. Nowy obiekt zapewni miejsce dla 50 osób wymagających wsparcia.

https://gostyn.pl/Trwa_budowa_Srodowiskowego_Domu_Samopomocy_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl