Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 listopada 2022

Szkolili się jak zatrzymać przemoc w rodzinie

We wtorek 29 listopada 2022 roku odbyło się szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Wykorzystanie aktualnych przepisów prawa karnego w działaniach na rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie”.

Szkolenie przeprowadził Grzegorz Wrona, doktor nauk prawnych, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konsultant Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie. Superwizor przy Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Autor wielu publikacji i książek w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym komentarza do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.

W trakcie szkolenia omówiono zagadnienia dotyczące m. in. nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, działaniach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, zastosowania przepisów w procedurze niebieskiej karty, charakterystyki pracy z osobami doznającymi przemocy oraz sprawcami przemocy w rodzinie.

Zadanie realizowane jest w ramach programu „Rodzina – wartości drużyna – edycja II” finansowanego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie – edycja 2022”.

https://gostyn.pl/Szkolili_sie_jak_zatrzymac_przemoc_w_rodzinie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl