Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 listopada 2022

Szkolili się jak przeciwdziałać uzależnieniom

W czwartek 27 października 2022 roku odbyło się szkolenie „Przeciwdziałanie uzależnieniu dzieci i młodzieży od substancji psychoaktywnych oraz profilaktyka zachowań destrukcyjnych”

W trakcie spotkania omówione zostały między innymi strategie profilaktyczne, przykłady programów rekomendowanych oraz strategii rozwoju umiejętności wychowawczych. Szkolenie przeprowadziła Katarzyna Łukowska - psycholog o specjalności klinicznej, prawnik administratywista, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Zastępca dyrektora w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zadanie zrealizowane w ramach programu „Uzależnia mnie tylko uśmiech – edycja II” finansowanego z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach konkursu „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”.

https://gostyn.pl/Szkolili_sie_jak_przeciwdzialac_uzaleznieniom.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl