Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 listopada 2023

Szkolenie dla przedstawicieli NGO

Bezpłatne szkolenie online dotyczące druków ofert i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbędzie się 21 listopada 2023 roku w godzinach 16.00 – 18.00.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Gostyń.

Poprowadzi je Artur Gluziński - wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych w latach 2007-2013. Uczestniczy także w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną do 17 listopada 2023 r. na adres kjakubczak@um.gostyn.pl. W wiadomości należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w szkoleniu, nazwę organizacji, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu.

https://gostyn.pl/Szkolenie_dla_przedstawicieli_NGO_43934.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl