Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 maja 2021

Święto Konstytucji 3 Maja - lokalne obchody

3 maja 2021 roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji. W związku z trwającą pandemią koronawirusa i w obawie przed skutkami, jakie może wywołać zarażenie koronawirusem, lokalne obchody Święta Narodowego miały symboliczny charakter. Wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem na Rynku złożyli: burmistrz Jerzy Kulak i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mikołaj Jackowiak – w imieniu władz samorządowych, a także przedstawiciele związków kombatanckich, partii politycznych i delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej.

Konstytucja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm Czteroletni zwołany w październiku 1788 roku. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów - systemu opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając szlachcie nieposiadającej ziemi prawo głosu i decyzji w sprawach państwa, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, łagodząc w ten sposób nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.
Jako święto narodowe dzień 3 maja obchodzony był w latach 1919-1939. Po II wojnie światowej władze komunistyczne zabroniły jego obchodów, a w 1951 roku oficjalnie zniesiono to święto. Przywrócenie nastąpiło w 1990 roku.

* * *

Zapraszamy do obejrzenia okolicznościowego wystąpienia Zastępcy Burmistrza Grzegorza Skorupskiego.

Fot. Muzeum w Gostyniu

https://gostyn.pl/Swieto_Konstytucji_3_Maja.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl