Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 kwietnia 2020

Święto 3 Maja w Gostyniu – w tym roku bez uroczystości

Święto Narodowe 3 Maja obchodzone jest w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku, która była pierwszą ustawą zasadniczą w Europie, a drugą – po amerykańskiej – na świecie. W związku z pandemią koronawirusa i w obawie przed skutkami, jakie może wywołać zarażenie wirusem, na mocy decyzji władz samorządowych Gminy Gostyń, w tym roku w Gostyniu obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja nie będą organizowane. Taka decyzja podyktowana jest troską o zdrowie i życie gostynian i wynika z obowiązujących ograniczeń życia publicznego.
Przypomnijmy, że Konstytucja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm Czteroletni zwołany w październiku 1788 roku. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.
Jako święto narodowe dzień 3 maja obchodzony był w latach 1919-1939. Po II wojnie światowej władze komunistyczne zabroniły jego obchodów, a w 1951 roku oficjalnie zniesiono to święto. Przywrócenie nastąpiło w 1990 roku.

https://gostyn.pl/Swieto_3_Maja_w_Gostyniu_-_w_tym_roku_bez_uroczystosci.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl