Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 stycznia 2016

Świadczenie rodzicielskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu informuje, że od 1 stycznia 2016 r. można składać wnioski o świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania świadczenia są m.in. bezrobotni (niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych, a także zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1.000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten będzie mógł zostać wydłużony do 71 tygodni.
Świadczenie to mogą otrzymywać również rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).
Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu (ul. Wrocławska 250, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1).
Formularz wniosku o świadczenie rodzicielskie można pobrać ze strony www.mgopsgostyn.pl.

https://gostyn.pl/Swiadczenie_rodzicielskie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl