Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 lipca 2020

Świadczenia postojowe z ZUS

Zgodnie z przepisami do świadczenia postojowego uprawnieni są przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia. Aby otrzymać pomoc, należy spełnić kilka warunków (np. na wniosku składanym w czerwcu, przychód w maju powinien być niższy o 15% od przychodu w kwietniu).

Świadczenie postojowe może być wypłacane nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku się nie poprawiła. Ocenia to sam wnioskodawca.

O świadczenie postojowe mogą ubiegać się także osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Warunkiem uzyskania pomocy jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a zawarcie umowy musiało nastąpić przed 1 kwietnia.

W związku ze zmianami, które wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0, od 24 czerwca wnioski, między innymi o świadczenie postojowe, można przesyłać do ZUS, wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

https://gostyn.pl/Swiadczenia_postojowe_z_ZUS.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl