Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 marca 2020

Straż Miejska w Gostyniu ogranicza interwencje

Ze względu na zagrożenie koronawirusem i mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców gostyńska straż miejska ogranicza interwencje tylko do najpoważniejszych sytuacji:

  • zagrożenie zdrowia i życia ludzi
  • naruszenie spokoju i porządku publicznego,
  • niszczenie mienia,
  • wybryków chuligańskich,
  • przestępstw,
  • naruszaniu przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego oraz bezpieczeństwu pieszych,

Wszystkie zgłoszenia dotyczące zakłócania spokoju i innych przepisów, a także przy postępowaniach w sprawach o wykroczenia zalecany jest kontakt mailowy na adres: strazmiejska@gostyn.pl

Strażnicy w tych dniach baczniej przyglądają się również miejscom, gdzie dzieci i młodzież mogą się grupować i spotykać. Chodzi m.in. o parki, place zabaw i okolice obiektów i boisk sportowych.

Przypominamy również, że:

  • uczniowie, osoby przebywające na zewnątrz powinny zachować odległość od osób, które kichają i kaszlą – Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, aby odsuwać się na co najmniej 1,5 metra od osób, które mają objawy zakażenia, takie jak katar, kaszel, gorączka,
  • należy chronić innych podczas kichania i kaszlu – usta i nos należy zakrywać chusteczką lub zgiętym łokciem. Taką chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego pojemnika na śmieci, a ręce dokładnie umyć wodą z mydłem,
  • same ręce należy często myć, używając do tego celu ciepłej wody z mydłem. Można też dezynfekować dłonie specjalnymi płynami na bazie alkoholu. Ważne jest, aby stężenie alkoholu wynosiło minimum 60%.

 

https://gostyn.pl/Straz_Miejska_w_Gostyniu_ogranicza_interwencje.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl