Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 listopada 2022

Sprzedaż węgla w gminie Gostyń

W związku z ustawą z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Gostyń podejmie się sprzedaży węgla we współpracy z lokalnym przedsiębiorcą. Termin rozpoczęcia tej sprzedaży uzależniony jest od tego, kiedy przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie obrotu paliwami stałymi, wyznaczone rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych, sprzeda węgiel gminie.

Gmina będzie mogła sprzedawać węgiel po cenie nie wyższej niż 2.000 zł brutto za tonę. Do tych kosztów, zgodnie z przepisami, nie wlicza się kosztów dostarczenia węgla do gospodarstwa domowego z miejsca składowania w gminie.

Zakupu węgla w ilości 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku będzie mogła dokonać osoba, która spełni warunki uprawniające ją do dodatku węglowego, pod warunkiem że ani wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa nie nabyli węgla na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej samej jak określona w przepisach dotyczących preferencyjnej sprzedaży.

W wersji papierowej formularz "WNIOSKU O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO" można pobrać:
* w ratuszu na parterze (stolik na korytarzu w sąsiedztwie wejścia do pokoju nr 3 - Wydział Finansowy. Informacja. Podatki i opłaty lokalne),
* w ratuszu na I piętrze (Kancelaria, pokój nr 10),
* w budynku przy ul. Wrocławskiej 256 na parterze (Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1).

W wersji elektronicznej formularz "WNIOSKU..." dostępny jest poniżej, pod tym tekstem (do wyboru pliki w formatach PDF i DOC).

Wypełniony "WNIOSEK..." należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gostyniu:
* w ratuszu, Rynek 2 (Kancelaria, I piętro, pokój nr 10)
albo
* w budynku administracyjnym przy ul. Wrocławskiej 256 (Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1).

Wniosek można przesłać również drogą elektroniczną poprzez portal ePUAP, pod warunkiem że będzie podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Do tego celu może posłużyć strona internetowa https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/Sprzedaz_wegla_w_gminie_Gostyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl